Kontakt

Pozostańmy w kontakcie!

Zapraszamy do sekcji informacyjnej lub do skorzystania z formularza kontaktowego.

Agnieszka Skrzecz, współpracująca z TUiR Warta SA i TUnŻ Warta SA na podstawie umowy agencyjnej, nr RA: 11187558/A
Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń: TUiR „WARTA”S.A. oraz TUnŻ „WARTA”S.A.

Adres

05-260 Marki,
Al. Piłsudskiego 143B

Telefon

Agnieszka Skrzecz
(+48) 601 409 197

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 11:00 - 17:00
Sob - Nd: nieczynne

Formularz kontaktowy
*pola obowiązkowe do wypełnienia.

    Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji “WARTA” S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie “WARTA” S.A., obie z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1 w Warszawie, 00-843 Warszawa, informują, iż są administratorami, każda Spółka w zakresie kierowanego do niej zgłoszenia. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia, przygotowania wnioskowanej oferty ubezpieczenia a także kontaktu zwrotnego, przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: IOD@warta.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Warty. Dane inspektora dostępne w zakładce Kontakt. Podanie wszystkich danych oznaczonych symbolem “*” jest konieczne do obsługi zgłoszenia.

    Zapoznałem się z Informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych

    Klauzule informacyjne dla klienta