Pytania i odpowiedzi

1. Czy warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego jest jego zamieszkiwanie?

NIE, nie ma takiego wymogu. Możesz przebywać przez pół roku nad morzem, a twój dom w Warszawie będzie ubezpieczony. Zamieszkiwanie nie jest koniecznym elementem do ważności ubezpieczenia.

2. Od którego momentu można ubezpieczyć dom/ mieszkanie?

W Warcie ubezpieczamy dom/ mieszkanie już w trakcie budowy, ale wówczas ochrona nie jest tak kompleksowa jak w przypadku budynku już wybudowanego z odbiorami. Na potrzeby ubezpieczeń mieszkaniowych uznajemy, że budynek domu jednorodzinnego posiada pozwolenie na użytkowanie, które upoważnia do ubezpieczenia w pełnym zakresie m.in. kradzieży, w trzech poniższych sytuacjach, tj. po uzyskaniu:

  • decyzji administracyjnej stwierdzającej zakończenie budowy i kwalifikującej budynek jako obiekt gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, lub
  • milczącej zgody, czyli braku sprzeciwu właściwego organu w terminie ustawowym od dostarczenia temu organowi zawiadomienia o zakończeniu budowy, lub
  • odbiorów częściowych, czyli protokołów badań i sprawdzeń: wewnętrznej instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, wewnętrznej instalacji gazowej.

3. Jak ubezpieczyć budynek wielorodzinny stanowiący współwłasność kilku osób?

Co do zasady, budynki wielorodzinne nie powinny być obejmowane ochroną w ramach ubezpieczeń mieszkaniowych WARTY. Jednakże jeśli przedmiot ubezpieczenia jest własnością osoby/osób fizycznych i posiada niewiele wyodrębionych lokali, agencja może spróbować uzyskać zgodę na ubezpieczenie na specjalnych warunkach, zaakceptowanych przez underwritterów.
Pamiętaj – zasadą jest, że ubezpieczonym budynku/ lokalu jest jego właściciel i powinniśmy wskazać ich wszystkich w umowie.

4. Klient zgubił klucz/klucze do pojazdu co ma zrobić?

Zgodnie z OWU w takim przypadku konieczne jest zawiadomienie Warty na piśmie o tym fakcie.
Jest to bardzo istotne, ponieważ ma wpływ na odpowiedzialność ubezpieczyciela. Pamiętaj, zanim podasz liczbę kluczyków w polisie, sprawdź czy masz tyle kompletów ile deklarujesz.